Цена на среброто на спот пазара
(ориентировъчна цена към 23.04.2014 г.)

1 трой унция = 19,46 щатски долара

(1 трой унция = 31,104 гр.)