Цена на среброто на спот пазара
(ориентировъчна цена към 22.07.2014 г.)

1 трой унция = 20,93 щатски долара

(1 трой унция = 31,104 гр.)