Цена на среброто на спот пазара
(ориентировъчна цена към 15.08.2014 г.)

1 трой унция = 19,60 щатски долара

(1 трой унция = 31,104 гр.)